Znalecký a expertizní ústav, z.ú. (ZEÚS) byl založen s cílem poskytnout špičkové služby v oblasti znalecké expertízy ručního písma a zároveň se stát českým lídrem v oblasti správné, tedy bayesovské interpretace výsledků znaleckého zkoumání.


Oddělení vzdělávání je zaměřeno na poskytování kvalitních vzdělávacích programů i dílčích kurzů/workshopů pro znalce, osoby pracující v justici, pedagogické pracovníky i širokou veřejnost. 

Oddělení zkoumání dokumentů se zabývá především identifikačním zkoumáním ručního písma včetně posuzování pravosti digitálních vlastnoručních podpisů. 

Oddělení forenzní matematiky a interpretace dat se zabývá správnou, tedy bayesovskou interpretací znaleckého důkazu a související problematikou včetně prevence kognitivních zkreslení v oblasti forenzních věd. Za stěžejní přitom považuje implementaci Směrnice ENFSI pro interpretaci znaleckých závěrů v českém prostředí. Oddělení poskytuje analýzy a konzultace pro potřeby všech znaleckých oborů i pro potřeby osob pracujících v justici (soudci, státní zástupci, advokáti apod.).