Znalecký a expertizní ústav, z.ú.
Drahobejlova 1452/54
190 00 Praha 9IČO:
076 57 986
e-mail: podatelna@zeuslab.org
ID datové schránky: z6jxifk


SPOLUPRÁCE V OBLASTI FORENZNÍ MATEMATIKY A INTERPRETACE DAT

Centrum pro bayesovskou inferenci

Solving real-world problems with joy for science​ 


SPOLUPRÁCE V OBLASTI EXPERTÍZY RUČNÍHO PÍSMA

Československá společnost pro písmoznalectví

Máte návrh na spolupráci s naším ústavem?

Neváhejte a kontaktujte nás: podatelna@zeuslab.org