VaV PROJEKTY V OBLASTI FORENZNÍ MATEMATIKY A INTERPRETACE DAT

 • Projekt ZEUS/B1/2018
  Vytvoření základního a specializovaného vzdělávacího kurzu v oblasti bayesovské inference
  řešitelé: Mgr. Halina Šimková, RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
  doba řešení: 2018-2020
  ukončeno: 29.2.2020, vytvořené kurzy viz KURZY/VZDĚLÁVÁNÍ

 • Projekt ZEUS/B2/2020
  Implementace Směrnice ENFSI pro interpretaci znaleckých závěrů v identifikačním zkoumání ručního písma
  řešitelé: RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D., Mgr. Halina Šimková, Mgr. Jan Zimmer, Ph.D., JUDr. Jiří Straka
  doba řešení: 2020-2022
  ve spolupráci s: 4BIN Centrum pro bayesovskou inferenci

VaV PROJEKTY V OBLASTI ZKOUMÁNÍ RUČNÍHO PÍSMA

 • Projekt ZEUS/D1/2018
  Schopnost běžné populace napodobit podpis jiné osoby bez nácviku a po krátkém nácviku
  řešitelé: JUDr. Jiří Straka, Mgr. Jiřina Straková, Mgr. Jan Zimmer, Ph.D.
  doba řešení: 2018-2022
  ve spolupráci s: Československá společnost pro písmoznalectví

 • Projekt ZEUS/D2/2019
  Vytvoření vzdělávacího programu pro znalce v oblasti identifikačního zkoumání ručního písma
  řešitelé: JUDr. Jiří Straka, Mgr. Halina Šimková, Mgr. Jan Zimmer, Ph.D.
  doba řešení: 2020-2022

 • Projekt ZEUS/D3/2020
  Normalizace dat digitálních vlastnoručních podpisů snímaných na různých zařízeních
  řešitelé: Mgr. Jan Zimmer, Ph.D.
  doba řešení: 2020-2022