EXPERTÍZA RUČNÍHO PÍSMA

Ústav je zapsaný do seznamu znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti ČR pro obor písmoznalectví, se specializací na zkoumání ručního písma, včetně ručního písma zaznamenaného digitálně.

Podáváme znalecké posudky pro státní orgány, právnické i fyzické osoby zejména ve věci:

  • posuzování pravosti podpisů
  • identifikace pisatele ručně psaných textů
  • posuzovaní pravosti digitálních vlastnoručních podpisů (ozn. i jako biometrické podpisy)

Ústav je členem pracovní skupiny pro zkoumání ručního písma (ENFHEX) Evropské sítě forenzních institucí (ENFSI) a při znalecké činnosti postupuje metodicky podle Manuálu nejlepší praxe ENFHEX.

 

KONZULTACE V OBLASTI INTERPRETACE ZNALECKÉHO DŮKAZU 

Poskytujeme komplexní analýzu závěrů znaleckých zkoumání.


           POPTÁVKA ZNALECKÉHO POSUDKU / KONZULTACE: